Show them your work or product!

Kompania

N.N.SH “NDRIQIMI” kujdeset që ndërtimet dhe ndriçimet në ambientet tuaja të jenë të kualitetit të lartë të punës dhe të jenë të këndshme për relaksim. Duke u bazuar në përvojën tonë prej vitit 2000 dhe deri më sot, kohë gjatë së cilës janë ekzekutuar punë të ndërtim-instalimeve elektrike në shumë objekte me rëndësi, si në vend ashtu edhe jashtë vendit, të gjitha këto punime N.N.SH “NDRIQIMI” i kryen me mjete adekuate të nivelit shumë të mirë teknologjik. më shumë

Shërbimet

✹Ndriçime publike dhe sinjalizim urban.
✹Shërbim 24 orë me platform(Korp) deri ne 20 metra .
✹Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizime në rrugë.
✹Ndërtime të ujësjellësve dhe të kanalizimeve.
✹Instalim për n/stacionet, kabinat e transformatorëve – linja e tensionit të mesëm.
✹Pastrime të sipërfaqeve urbane.
✹Mirëmbajtje dhe zhvillim të dekorit në mjedise.
✹Ndërtime të larta dhe të ulëta.
✹Terene sportive.

Kontakt

Adresa:
Rr. Xhavit Sylaj p.n.
Suharekë 23000, Kosovë
Tel:
+377 (0) 44 338 214
+386 (0) 49 338 214
+377 (0) 44 570 097
E-mail:
info@ndriqimi.com